bilde

Vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser

Disse generelle vilkårene gjelder for alle bestillinger som legges inn via nettbutikken cactus-jack.com av selskapet M & M Marketing Consulting GmbH. Hos kunde inngår menn og kvinner så vel som juridiske personer som kunder.

Produkter

Produktene til M & M Marketing Consulting GmbH er individuelle produksjoner, slik at produktene kan vise forskjeller i design, form og farge. Funksjonaliteten er imidlertid garantert til enhver tid.

Bestilling og levering

Ved kjøp via nettbutikken på cactus-jack.com, gjør kunden en bindende bestilling. Bestillingen bekreftes av en automatisk ordrebekreftelse på e-post. Som regel angis det om produktet er på lager. På grunn av store ordrevolum eller tekniske problemer kan det imidlertid unntaksvis skje at det oppstår forsinkelser i leveringen. I dette tilfellet vil kjøper bli varslet på e-post. Kjøpekontrakten inngås når M & M Marketing Consulting GmbH eller en tredjepart på oppdrag fra denne bekrefter forsendelsen, senest ved levering av de kjøpte varene.
Levering er mulig til landene som er definert på nettsiden cactus-jack.com. Levering skjer med lokalt postvesen, privat bud eller med lastebil eller logistikkpartner på pall ved BBQ's. Hvis pakken eller pallen/grillen er åpenbart skadet, blir du bedt om å nekte aksept. Oppdager du skader etter mottak, må du melde fra innen 3 dager etter mottak.

Prisene

Alle priser er vist i CHF (sveitsiske franc) eller EUR (euro) og inkluderer den respektive lovbestemte merverdiavgiften. Prisene kan endres uten varsel. Ved åpenbare skrive- og faktureringsfeil har vi fullmakt til å trekke oss fra kontrakten.

Betaling

Betaling skjer via betalingsalternativene som er oppgitt i nettbutikken. Vi forbeholder oss retten til i enkelttilfeller, etter mottak av bestilling med valgt mulighet på fakturabasis, å kreve forskuddsbetaling ved hjelp av den opprettede fakturaen. Betalingsfristen for kjøp på konto er 10 dager. Delbetaling er kun mulig i unntakstilfeller og etter skriftlig avtale med M & M Marketing Consulting GmbH. Eiendomsretten til de solgte varene forblir uansett hos M & M Marketing Consulting GmbH inntil full betaling av kjøpesummen inkludert fraktkostnader.
Dersom kunden ikke oppfyller sin betalingsforpliktelse, er han i mislighold ved utløpet av den fastsatte betalingsfristen uten ytterligere påminnelse. Etter utløp av betalingsfristen vil det følge en gratis påminnelse på e-post. Fra 1. påminnelse vil gebyrer på CHF/€ 20 per påminnelse belastes.
Dersom betaling ikke foretas til tross for purring, kan M & M Marketing Consulting GmbH tilordne det utestående fakturabeløpet inkludert forsinkelsesrenter og purregebyrer for inkassoformål. Kunden er forpliktet til å gjøre opp det utestående beløpet samt å refundere alle kostnader som påløper ved forsinkelsen i betalingen.

Garanti

Salgskontrakten er i utgangspunktet underlagt sveitsisk lov. M & M Marketing Consulting GmbH garanterer at varene som er bestilt er feilfrie og i god stand i en periode på 2 år etter levering eller henting av kunden. Garantiperioden skal fortsette uavhengig av levering av garantitjenester og skal ikke forlenges. Hvis produsentens eller M & M Marketing Consulting GmbHs bruks- eller vedlikeholdsinstruksjoner ikke følges eller det gjøres endringer på varene, det skiftes ut deler eller brukes forbruksvarer som ikke samsvarer med de originale spesifikasjonene, faller enhver garanti bort. Garantien bortfaller også dersom mangelen skyldes feil bruk, oppbevaring, vedlikehold og/eller håndtering av varene. Garantien kan, etter valg fra M & M Marketing Consulting GmbH, gis av M & M Marketing Consulting GmbH eller dets agenter eller stedfortredende agenter, av:
– gratis reparasjon (retting)
– delvis og/eller fullstendig erstatning av varene med et identisk eller tilsvarende produkt (bytte)
– kreditnota til gjeldende pris på varene (maksimalt til salgsprisen på bestillingstidspunktet)
– Reduksjon (prisreduksjon)
Ubetydelige avvik fra garanterte egenskaper ved varene utløser ikke garantirettigheter. Ansvar for normal slitasje, samt forbruksvarer og tilbehør er utelukket. Garantikrav er kun berettiget til kunden og kan ikke overdras.
Hvis garantien er underlagt loven i landet der kunden har sitt vanlige opphold, er garantien utelukket så langt det er lovlig tillatt.

Ansvar

Bruken av produktet er kundens ansvar. Erstatningskrav er utelukket. Det påtas ikke ansvar for eventuelle følgeskader eller for indirekte skader samt omsetningserstatning.

Databeskyttelse

M & M Marketing Consulting GmbH er forpliktet til omfattende databeskyttelse. Behandlingen av data utføres i samsvar med lovkravene. Lagret er dataene til kunden som er nødvendige for korrekt kontraktsbehandling, eventuelt tredjeparter, for eksempel dersom kunden og mottakeren er forskjellige personer. Opplysningene vil deretter bli gitt videre til tilknyttede selskaper dersom dette er nødvendig for ordrebehandling. Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt og vil ikke bli gitt videre til tredjeparter for reklameformål. Ytterligere informasjon om håndtering av kundedata finnes i egen personvernerklæring.

Sluttbestemmelser

Skulle noen bestemmelse i disse generelle vilkårene og betingelsene være ugyldige, skal resten av kontrakten forbli i kraft. I stedet for den ugyldige bestemmelsen skal de relevante lovbestemmelsene gjelde.
Jurisdiksjonssted er Hinwil. Sveitsisk lov gjelder.
Merk: Disse GTC ble skrevet på tysk og automatisk oversatt. I tvilstilfeller skal den tyske teksten ha forrang.

Hinwil, 27. oktober 2021

M & M Marketing Consulting GmbH
Chrüzacherstrasse 24
CH-8340 Hinwil
Sveits
Kontakt Tlf. :+41 44 392 00 60 eller +41 79 706 33 33 eller på e-post info@cactus-jack. Med

Handlevogn0
Det er ingen produkter i handlekurven!
Fortsette å handle